Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα: Σύντομος οδηγός για επιχειρήσεις

//Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα: Σύντομος οδηγός για επιχειρήσεις

Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, καθιστούν την ανάγκη ανάπτυξης βιώσιμων μορφών ενέργειας ακόμα πιο επιτακτική. Με πολυετή διεθνή εμπειρία στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η ALUMIL Solar προσφέρει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο τη γνώση, την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται για να επενδύσουν στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα, μειώνοντας τα κόστη ενέργειας και παραγωγής τους και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Κάνοντας το μεγάλο «πράσινο» βήμα, οι επιχειρήσεις του κλάδου ανοίγουν τον δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ALUMIL για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.

Τι είναι, όμως, η αυτοπαραγωγή;

Η αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) είναι ο συμψηφισμός της εγχεόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα στο Δίκτυο με την απορροφώμενη ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Η ενέργεια που παράγεται δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την ενέργεια που καταναλώνεται, ενώ η σύμβαση ισχύει για 25 χρόνια. Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελεί μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης της παροχής κατανάλωσης, επομένως και συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στην αυτοπαραγωγή;

Δικαίωμα ένταξης στην αυτοπαραγωγή έχουν φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες ή μη, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Ποια είναι τα οφέλη της αυτοπαραγωγής;

  • Μηδενίζονται οι χρεώσεις για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η επιχείρηση.
  • Μειώνονται τα απρόβλεπτα κόστη ενέργειας που προκύπτουν από τις αυξομειώσεις των τιμών από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Αυξάνεται η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου λόγω της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Σε πόσο χρόνο γίνεται η απόσβεση της επένδυσης;

Ενδεικτικά, ο χρόνος απόσβεσης είναι 5 έτη.

Ποια είναι τα βήματα αδειοδότησης και εγκατάστασης;

  1. Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και υποβολή αιτήματος στον ΔΕΔΔΗΕ.
  2. Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ και υπογραφή σύμβασης σύνδεσης.
  3. Έκδοση βεβαίωσης μηχανικού, υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και πιστοποίηση μετρητή από το εργαστήριο του ΔΕΔΔΗΕ.
  4. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
  5. Σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
  6. Υποβολή αιτήματος ενεργοποίησης φωτοβολταϊκού συστήματος.
  7. Σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Εάν ενδιαφέρεστε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στη βιομηχανική σας στέγη, δηλώστε συμμετοχή εδώ

2023-03-09T14:38:41+02:00 9 Μαρτίου, 2023|Εταιρικά|